Marketing

Cesta k zákazníkovi je pokaždé jiná. Proto i marketing každé firmy je osobní, šitý na míru.

Budeme s vámi postupovat od prvotní analýzy, určení strategie a tvorby konceptu až ke grafickému návrhu a jeho aplikaci do tištěných i digitálních médií. Propagace v celkovém pojetí zahrnuje celou řadu disciplín, které vám právě full service agentura může zajistit.

Marketingový audit

Marketingový audit

Přestože v propagaci děláte vše stejně jako dosud, počet zákazníků neroste? Neustále se vám nabalují výdaje na reklamu a vy netušíte, které z těchto nákladů si můžete dovolit redukovat a kam se naopak vyplatí investovat? On-line marketing, sociální sítě a e-mailing sice provozujete, ale máte intenzivní pocit, že je to jiný vesmír? 

Detailně si projdeme váš marketing a obchod, přesně si pojmenujeme silná a slabá místa, abychom mohli zodpovědně rozhodnout, kde vaše propagace ztrácí výkon a kam zbytečně mizí peníze.

Svému byznysu určitě rozumíte lépe než my. Audit vám však pomůže se podívat na vaši propagaci z odstupu a jiného úhlu, vykročte z tzv. profesní slepoty. S vaším týmem můžeme dlouhodobě spolupracovat i formou pravidelných konzultací a poradenství.

Díky široké síti prověřených partnerů vám pomůžeme i s optimalizací výdajů za reklamní produkci – tisknete letáky, plakáty či katalogy za dobrou cenu? Nakupujete reklamní prostor výhodně?

Nezaměňujte pohyb s postupem vpřed. Houpací kůň se pohybuje neustále, ale kupředu neudělá ani krok.

(Alfred Montrapert)

Analýza a strategie

Na začátku měříme, analyzujeme a ověřujeme interakci vaší firmy se zákazníky. Tyto údaje používáme jako základ naší práce.

S čísly a fakty se pracuje lépe než s pocity a předpoklady.

Abychom vaše zákazníky skutečně oslovili, musíme jim v prvé řadě porozumět. Potřebujeme vědět více, než nám řeknou obecná data. Proto klademe otázky, pozorujeme, analyzujeme, tvoříme hypotézy. Postupně rozvíjíme a korigujeme strategii s jistotou, že jsme na správné cestě.

Strategie značky je mistrovský plán úspěchu, první zastávka na cestě k zajímavým výsledkům.

Sociální média

S masivním používáním technologií se překotně mění i způsoby efektivní propagace.

Je důležité si uvědomit, že facebook je dnes velmi silným zdrojem návštěvnosti webu, a to bez ohledu na náš osobní názor na smysluplnost jeho každodenního používání.

Lidé (tedy potencionální zákazníci) prostě na facebooku jsou!

A dalších sítí, nad kterými bychom se měli alespoň zamyslet, je několik – Instagram, Google+, Twitter, LinkedIn.

Sociální média nejsou pouhým marketingovým kanálem. Přináší unikátní možnost vybudovat si s publikem silnou vazbu s vynaložením minimálních finančních prostředků. Což ovšem neznamená, že uspokojivých výsledků dosáhneme bez systematické a dlouhodobé práce.

Klientům pomáháme rozvíjet a udržovat publikum, hledáme optimální způsob komunikace ve vztahu k jejich značce, firmě či konkrétnímu produktu. 

Kvalitní marketing je běh na dlouhou trať

Víme, že spolehlivým způsobem k upoutání a udržení pozornosti je přesvědčivý příběh. S ním totiž můžeme vyvolat širokou škálu emocí, které zákazníky vtáhnou do děje a vyzývají je k nějakému jednání. Cílem propagace by tedy měl být příběh, který buduje vztah ke značce.

Naše práce proto nekončí v momentě spuštění webových stránek nebo zahájení kampaně. Spolu s klienty plánujeme a realizujeme další kroky v propagaci jejich značky.

Systematicky pracujeme s využitím celého záběru marketingového mixu:

Korporátní identita / Online i off-line propagace / SEO a PPC / Sociální média / E-mail marketing / Reklamní a eventová produkce / Fotografie / Tvorba obsahu

Cestovní ruch nás baví

Naší silnou stránkou je komunikace se zákazníky cestovních kanceláří, agentur destinačního managementu a vůbec práce na projektech propojených s cestovním ruchem.

S tímto odvětvím máme více než 15 let intenzivních osobních zkušeností. 

Nejlepších výsledků dosahujeme s klienty, s nimiž spolupracujeme dlouhodobě. Zejména proto, že marketing v cestovním ruchu má svou nesmlouvavou dynamiku určenou letní a zimní sezónou, sezónou veletrhů stejně jako komplikovanou sítí partnerských kanceláří a agentur.

Zaujmout zákazníka na trhu s obřím převisem nabídky je opravdová výzva. A zodpovědnost.

Nezbytné je proto důkladně analyzovat, pracovat s rozpočtem, zabývat se detaily, podrobně plánovat v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Do nejbližší sezóny můžeme vykročit společně. Nebojte se vyžádat si osobní konzultaci!

Emailové newslettery

Navrhneme vám zajímavé e-mailové šablony a pomůžeme s tvorbou čtivého obsahu. K našim službám patří i zajištění samotného rozeslání za rozumné náklady stejně jako prověření kvality vaší e-mailové databáze. 

E-mailing je dnes jedním z nejefektivnějších marketingových nástrojů. Práce s publikem, které vás již zná, přináší úplně jiné obchodní výsledky než hledání zcela nových zákazníků. Nicméně účelová zkratka založená na úvaze „nakoupili jste jednou –nakupte znovu“ v praxi zcela nefunguje.

Pravidelně zasílaný newsletter byl měl pro odběratele mít i další přidanou hodnotu. Pamatujme si zásadu „když nemám co říct, raději mlčím“.

Nahoru