VUT Fakulta strojního inženýrství

Ústav strojírenské technologie
2014

Vedoucí pracovníci si uvědomili že jejich webová prezentace, která má nalákat mladé lidi, pokulhavá daleko za novými technologiemi a budoucností oboru.

Tekoucí železo září oslnivě jako druhé slunce. Magické prostředí slévárny nás inspirovalo při tvorbě stránek i při portrétování zaměstnanců odboru.

Poskytnuté služby
Nahoru