GO Kamera 2017

Cestovatelský festival
2015

20. ročník festivalu GO Kamera 2017 byl opět rekordní. Festival patří ke špičce v České republice. V našem studiu byla navržena vizuální identita následně aplikovaná ve všech klíčových propagačních materiálech. Jako agentura se podílíme nejen na grafických výstupech, ale zajišťujeme také marketingovou komunikaci s publikem na sociálních sítích, v ulicích města Brna i ve významných brněnských institucích a médiích.

Završením týdnů příprav je potom i produkční zajištění festivalu v kongresovém centru BVV Brno.

Poskytnuté služby
Tiskoviny - Opti-mystic
Plakáty festivalu GO Kamera 2017
Plakáty festivalu GO Kamera 2017
Bulletin festivalu GO Kamera 2017

Titulní strana bulletinu a vybrané vnitřní stránky v čele s rozsáhlým programem festivalu jsou taktéž z naší dílny.

Bulletin festivalu GO Kamera 2017 - program
GO Kamera 2017 - webové bannery

webové bannery

GO Kamera 2017 Facebook

Práce s facebookem je právě při akcích tohoto typu zásadní, neboť umožňuje přehledně odprezentovat nejdůležitější body programu, upozorňovat na "detaily" a kontext, který může na webu snadno zaniknout, publikovat fotografie z průběhu akce apod.

Vstupenky festivalu GO Kamera 2017

Vstupenky

Venkovní reklama festivalu GO Kamera 2017

Do marketingového mixu patří i využití venkovních nosičů, jako jsou bannery, billboardy, tabule, letáky v MHD apod.

Plakáty festivalu GO Kamera 2017
Produkce festivalu GO Kamera 2017
Nahoru